Fånga mig, berör mig, stör mig.
Fånga mig, berör mig, stör mig.
Januaritema
Fjärde artikeln på temat "Vad är en relation för något?"

Om man vill ha ett parförhållande vill man bli berörd och störd.
Beröringspunkter
Alla parförhållanden berör känsliga områden i oss, där vi har behov av mentalt och emotionellt utrymme, utbyte och balans. Dessa beröringspunkter blir känsligast i nära relationer. De viktigaste områdena är: sexualitet, intimitet, vardag, makt, kreativitet och andlighet.

Sexualitet.
Sexualiteten är förknippad med fysisk njutning och inte minst därför kringgärdad av allahanda föreställningar, regler, förbud, åsikter etc. vilket är en smula märkligt då det är en av de mest naturliga sakerna i världen.
Lust och åtrå är kopplade till sexualiteten och visar sig som habegär, kåthet, åtrå m.m.
Att ha ett respektfullt, avspänt och enkelt förhållande till sex i sin relation kräver tålamod, känslighet och uppmärksamhet. Vi bär på så mycket tabun och föreställningar om sex.

Intimitet.
Intimitet är kopplat till närhet. Närhet skapar förtrolighet. De som vi är nära är vi alltså förtroliga med. Fysiskt, emotionellt, och intellektuellt.
Att vara intim med en annan människa innebär att man öppnar sig, fäller ned sin mentala gard och släpper den andra nära inpå sig själv och låter sig beröras. Det gör att man även blir sårbar. En nödvändig förutsättning för att komma nära i kontakt med varandra och något som de flesta längtar efter.

Vardag.
Vardagen handlar om saker som plikter, försörjning, trivialiteter och inte minst praktikaliteter.
Vardagen upptar den mesta av vår vakna tid så en hälsosam strävan för varje förhållande är att få en vardag som handlar om något mer än en transportsträcka mellan julledighet och semester.

Makt.
Makt är nödvändigt för att upprätthålla strukturer i familjer, parförhållanden. Makt handlar om vem som skall bestämma vad inom vilket område. Makt som brukas med ansvarsfullhet leder inte till maktmissbruk. Makt är något man tilldelar en annan människa. Om det sker frivilligt t.ex. genom överenskommelser blir det en tillgång i relationen. Men sker maktfördelningen i relationen genom tvång, underkastelse eller hot blir förhållandet destruktivt för alla parter.
Detta område hänger samman med den första – sexualitet och lust. Om man inte möts och har kontakt i sex och lust så leder det oftast till kamp om makten i relationen. Man bråkar om ?var skåpet skall stå?. Och vice versa.

Kreativitet.
Kreativiteten tar sig många uttryck i ett förhållande. Att skapa alltifrån en god middag med vacker dukning till att knyppla eller dreja en vas. Kreativiteten får alltid näring av att ideer, infall etc. blir bejakade. Kreativiteten hänger även ihop med intimiteten.
Finns intimitet och närhet i förhållandet då ges även utrymme för kreativitet. Och tvärt om.

Andlighet.
Andlig beröring kan beskrivas som sammansmältning. Dualiteten försvinner och man uppnår enighet med ?alltet?. Många upplever detta glimtvis under i intensiv kontakt med den andre. Man försvinner som individ. Andlighet handlar om det personliga förhållandet till det som är större än oss själva. En fungerande vardag ger utrymme för beröring även på andlighetens område.

Lever man i en parrelation och inte berör varandra på något av dessa områden annat än tillfälligtvis, har man ett socialt, ekonomiskt och politiskt arrangemang. Inget annat.